1.    Firma Loonatix Design, operator strony joba.pl.pl nie przetwarza, nie udost?nia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez U?ytkownik? strony joba.pl.
   
 2.    W przypadku danych przekazywanych przez U?ytkownika w trakcie wype?niania formularza kontaktowego dane te mog? zosta?wykorzystane wy??cznie do przes?ania na wskazany adres email, numer telefonu lub numer komunikatora Gadu-Gadu informacji b??cych odpowiedzi? na pytanie zadane przy u?yciu wy?ej wspomnianego formularza kontaktowego. Firma Loonatix Design nie udost?nia danych osobowych u?ytkownik? strony joba.pl ?adnym podmiotom gospodarczym czy firmom w celu osi?gania korzy?ci materialnych czy te? dalszego przetwarzania.
   
 3.    Na stronie joba.pl wykorzystywana jest technika "cookies". Cookie (zwane tak?e "ciasteczkiem") jest to niewielki plik z informacj? zapisywany przez serwer firmy Loonatix Design na komputerze u?ytkownika. Korzystanie z technik "cookies" nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych u?ytkownika ani ?adnych informacji poufnych z jego komputera. W momencie zamkni?ia okna przegl?darki, plik cookie jest automatycznie usuwany z komputera u?ytkownika.
   
 4.    Dane pozyskane w przypadku analizy log? serwera (adres IP, domena) wykorzystywane s? jedynie w celach prowadzenia statystyk ogl?dalno?ci strony joba.pl.
   

W przypadku dodatkowych pyta?serdecznie
prosimy o kontakt